ГРУПАЖНИ ПРАТКИ
в България, ЕС и трети страни
 
  КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ
доставка възможно най-бързо
 
  ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ADR  

Контакти

 

Вашето име:

 

Телефон:

 

E-mail:


Запитване:

 

 


Стефанов ЕООД
Международен транспорт

Адрес:

7500 Силистра, ул. “Добруджа” 22

Адрес за кореспонденция:
Стефанов ЕООД
Пощенска кутия 275
7500 Силистра
България


Телефони:

+359 86 820 316, +359 86 832 322,
+359 86 820 394, +359 86 831 021


Факс:

+359 86 824 072


E-mail:
stefanov.ss@abv.bg

stefanov.accounting@abv.bg